PortugueseEnglish
Sou capoeira, pego na viola
Sou capoeira, pego na viola

Se essa roda ficar boa não vai terminar agora
Se essa roda ficar boa não vai terminar agora

Não vai terminar agora
Não vai terminar agora

Não vai terminar agora
Não vai terminar agora

Toquei berimbau, cantei pra iaiá
Toquei berimbau, cantei pra iaiá

Na roda de capoeira quero ouvir o gunga falar
Na roda de capoeira quero ouvir o gunga falar

Quero ouvir o gunga falar
Quero ouvir o gunga falar

Quero ouvir o gunga falar
Quero ouvir o gunga falar
I'm a capoeira, I grab the viola
I'm a capoeira, I grab the viola

If the roda gets good, it won't end now
If the roda gets good, it won't end now

It won't end now
It won't end now

It won't end now
It won't end now

I played berimbau, I sang for iaiá
I played berimbau, I sang for iaiá

In the capoeira roda I want to hear the gunga speak
In the capoeira roda I want to hear the gunga speak

I want to hear the gunga talk
I want to hear the gunga talk

I want to hear the gunga talk
I want to hear the gunga talk
Author: Unknown (Do you know who wrote this song? Tell us in the comments!)