PortugueseEnglish
Ai ai aide
Joga bonito que eu quero ver

Ai ai aide

Joga bonito que eu quero aprender

Ai ai aide

Joga bonito que povo que ver

Ai ai aide

Ja commeca vai voce

Ai ai aide
Ai ai aide
play nice I want to see

Ai ai aide

Plays nice I want to learn

Ai ai aide

Plays nice what people to see

Ai ai aide

It's starting, go

Ai ai aide